Mennesket er et fantastisk tilpasningsdygtigt biologisk væsen. Vi kan indrette os efter forhold overalt på jorden. Spørgsmålet er om det også går den anden vej. Er Jorden i færd med en ‘tilpasning’ forårsaget af menneskelig påvirkning?
Ikke blot har mennesket påvirket hvordan klimaet på jorden udvikler sig, hele klodens geologi er tilsyneladende påvirket af mennesker i en sådan grad, at eksekutivkomiteen International Commission on Stratigraphy (ICS) seriøst overvejer at ændre navnet for den nuværende geologiske tidsperiode til Antropocæn: Menneskets tid.

TEDxCanberra – Will Steffen – The Anthropocene

Executive Director of the Australian National University’s Climate Change Institute, Professor Will Steffen, takes us on a journey through the science measuring humanity’s effect on the planet.

Plastik kan genanvendes

4 procent af al den råolie, der hentes op fra undergrunden, bruges til at lave plastikprodukter. Med en forholdsvis enkel teknologi kan plastik omdannes til olie. Converting Plastic to Oil Med en sådan teknologi må der være potentiale for at reducere olie-udvindingen og dermed reducere CO2-udledningen, samt mindske forureningen af vores natur: To »øer« af […]